30 Mar 2015

AGE – AGE MARANG AMAL KESAENAN
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْدِّيْنِ. فَـــيَا أَيُّهَا النَّاسُ أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.
Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah
Sak derengipun kulo ngemutaken dateng awak kulo piyambak, sesarengan kalian panjenengan sedoyo kaum muslimin wal muslimat, monggo kito tansah ningkataken iman soho taqwo kito dateng Alloh swt. Kanti taqwa ingkang saestu-estunipun taqwa. Sebab kanthi taqwalloh, bade ndadosaken kesaenan gesang kito dunyo dumugin-ing akherat samangkih.
مَنْ فَتَحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الخَيْرِ فَلْيَنتَهِزْهُ فَإِنهُ لاَ يَدْرِى مَتَى يَغْلَقُ عَنْهُ
Sok Sinteno tiyang ingkang dipun bikaaken pintu kesaenan, milo sagedo enggal nindaaken, sebab kito mboten mangertosi kapan pintu kesaenan meniko dipun tutup.

Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah
Sabda Rasulullah saw wonten ngajeng, mengku isyarؤat Kagem kito sedoyo, Sepindah : Saenipun amal kesaenan meniko enggal dipun leksanani. Ampun seneng nunda-nunda amal kesaenan. Kemalesan merupakan akar sangking penyesalan. Sepinten alit-ipun kesaenan pasti anggadahi makna lan arti. Ampun menyepelekan amal kesaenan, sebab saged ugi amal ingkang kito sepeleken menikolah ingkang dipun ridhai Alloh swt. lan saged ugi dados kunci keselametan kito wonten akhirat samangkih.
Isyarat kaping kalih, bilih manungso meniko kedah sadar kalian posisi piyamba-ipun, sebagai seorang hamba ingkang lemah lan mboten mampu berbuat punopo-punopo. Sebab sak yektos-ipun kesaenan ingkang sampun kito lampahi utawi maksiat ingkang berhasil kito hindari, sedoyo berkat pertolongan Alloh ingkang Moho Kuoso. Kito mboten mangertos kapan Alloh swt bade nutup pintu kesaenan kagem kito, sehinggo kito mboten wonten kesempatan berbuat kesahenan maleh. Mungkin sebab tutup usia, utawi saged ugi lemah fisik ingkang mboten kanyono. Sedoyo meniko sampun kataqdir-aken, manungso namung kantun saged mboten anggen-ipun nggina-aken kesempalan ingkang dipun paringaken kolowau.
Mekatenlah perlunipun AGA-AGE  nglampahi kesahenan, sebab kito meniko mboten mangertosi punopo wonten kesempatan kaping kalih, ingkang bade dipun paringaken dining Alloh swt dateng kito. Milo saking meniko Alloh paring dawuh QS. Al-Baqarah Ayat 148 :
9e@ä3Ï9ur îpygô_Ír uqèd $pkŽÏj9uqãB ( (#qà)Î7tFó$$sù ÏNºuŽöyø9$# 4 tûøïr& $tB (#qçRqä3s? ÏNù'tƒ ãNä3Î/ ª!$# $·èŠÏJy_ 4 ¨bÎ) ©!$# 4n?tã Èe@ä. &äóÓx« ֍ƒÏs% 
148. Lan tiap-tiap umat iku anduweni  kiblat (dewe-dewe) kang dewene podo madep maring kiblat mau. Milo AGA-AGE  nglampahi kesahenan. Ing endi papan panggon-mu kabeh, Alloh mesti bakal mengumpulaken awakmu kabeh (besuk ono ing dino kiamat). Sak temene Alloh Moho Kuoso opo wae.

Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah
Dunyo meniko merupakan ladang / sawah kagem negri akhirat. Mboten wonten kedadosan ingkang sia-sia wonten dunyo meniko, sami ugi lelampahan maksyiat utawi amalan ingkang arupi ibadah. Sedoyo dipun hitung, lan dipun catat, Menawi sampun dumugi wancin-ipun samangkih, maksyiat bade mbeto pelaku-nipun dateng siksaan-siksaan ingkang sepadan. Semanten ugi amal kesaenan bade dipun balas ganjaran ingkang sepadan ugi. Milo wonten ndunyo meniko kito kedah nanem, menawi samangkih bade pingin panen,
Rasulullah saw bersabda:
اَلدُّنْيَا مَزْرَعَة الأَخِرَةِ فَمَنْ زَرَعَ خَيْرًا حَصَدَ غِبْطَة, وَمَنْ زَرَعَ شَرًّا حَصَدَ نَدَامَة 
Dunyo iki tandurane negri Akherat,sopo kang nandur kesahenan, mongko bakal ngunduh panenan kang maremake (Kepuasan), kosok baline sopo wong kang nandur barang kang awon mongko buahipun anamung penyesalan.
Kaitanipun kalian Age-age (gegancang) dateng kesaenan, inggih upaya kito amal kesahenan sak kathah-kathah-ipun, sebab wonten perintah Fastabiqqul khoirot kolo wau, mboten sanes inggih upaya kito ngupadi ridhonipun Alloh swt. Sebab tanpo ridhonipun mboten mungkin kito bade murih kebahagiaan.

Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah
Isyarat Kaping tigo  : Age-age ing ndalem kesahenan meniko berarti kito kedah ngrumiyinaken dateng perintah-ipun Alloh swt. Hal meniko saged kito mangertosi, sebagai ukuran ketaatan kito dateng Alloh swt. Sepinten to kito beramar ma’ruf nahi mungkar, ingkang samangkih kito percados bilih amal meniko bade dipun wales dining Alloh swt, sesuai kalian punopo ingkang dipun lampahi, ingkang piwales meniko mboten pilih kasih, lan mboten mandang sekedik utawi kathahipun, Alloh maha adil senajan sekedik tetep bade dipun perhitungaken dining Alloh swt. QS Zalzalah 7-8,
`yJsù ö@yJ÷ètƒ tA$s)÷WÏB >o§sŒ #\øyz ¼çnttƒ ÇÐÈ   `tBur ö@yJ÷ètƒ tA$s)÷WÏB ;o§sŒ #vx© ¼çnttƒ ÇÑÈ  
7. Sopo wong kang nglakoni kesaenan senajan bobote sak zdarroh, mongko dewe-ke bakal weruh piwalese.
8. Lan sopo wong kang nglakoni keburukan senajan bobote sak zdarroh, mongko dewe-ke weruh piwalese

Milo monggo kito tansah ngathah – athahaken amal kesahenan, minongko usaha kito nanem wonten alam dunyo, sekaligus merupakan wujud syukur Ugi toat kito dateng Alloh swt. Ingkang Insya’Alloh saged kagem tabungan samangkeh wonten negri akherat.
Selajengipun kito kedah memahami, Kanthi modal amal ingkang sahe (Amal solih) kito anggadahi modal kehidupan ingkang sahe ugi, QS. An-Nahl : 97
ô`tB Ÿ@ÏJtã $[sÎ=»|¹ `ÏiB @Ÿ2sŒ ÷rr& 4Ós\Ré& uqèdur Ö`ÏB÷sãB ¼çm¨ZtÍósãZn=sù Zo4quym Zpt6ÍhŠsÛ ( óOßg¨YtƒÌôfuZs9ur Nèdtô_r& Ç`|¡ômr'Î/ $tB (#qçR$Ÿ2 tbqè=yJ÷ètƒ ÇÒÐÈ
Artosipun : sopo wong kang gelem nglakoni amal sahe (Amal solih), songko wong lanang utowo wong wadon, lan wong mau iman marang Alloh swt. Mongko Aku (Alloh) bakal ngewehi urip kang apik ugo, Sak temene Aku (Alloh) bakal mbales dewek-e kanthi balesan kang luwih apik katimbang opo sing dilakoni.

Akhiripun... Mugi Alloh tansyah peparing hidayah dateng kito, hingga kito saged nglampahi kesahenan kanthi ridhon-ipun Alloh swt. Amin ya robbal alamin,

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِيْ اْلقُرْآنِ اْلعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإيَّاكُمْ ِبمَا ِفيْهِ مِنَ اْلآياَتِ وَالذكْر ِالْحَكِيْمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ إنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ اْلعَلِيْمُ

KHUTBAH II

اَلْحَمْدُ للهِ عَلىَ اِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلىَ تَوْفِيْقِهِ وَاِمْتِنَانِهِ. وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِى اِلىَ رِضْوَانِهِ. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وِعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كِثيْرًااَمَّا بَعْدُ فَياَ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوااللهَ فِيْمَا اَمَرَ وَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَى وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهّ اَمَرَكُمْ بِاَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَثَـنَى بِمَلآ ئِكَتِهِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعاَلَى اِنَّ اللهَ وَمَلآ ئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِى يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَنْبِيآئِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلآئِكَةِ اْلمـُـقَرَّبِيْنَ وَارْضَ اللّهُمَّ عَنِ اْلخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِى وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَىيَوْمِ الدِّيْنِ وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ 
اَللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمــُؤْمِنَاتِ وَاْلمــُسْلِمِيْنَ وَاْلمــُسْلِمَاتِ اَلاَحْيآءُ مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ اللهُمَّ اَعِزَّ اْلاِسْلاَمَ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَاْلمُشْرِكِيْنَ وَانْصُرْ عِبَادَكَ اْلمُوَحِّدِيَّةَ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ اْلمــُسْلِمِيْنَ وَ دَمِّرْ اَعْدَاءَ الدِّيْنِ وَأعْلِ كَلِمَاتِكَ اِلَى يَوْمَ الدِّيْنِ. اللهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ وَاْلوَبَاءَ وَالزَّلاَزِلَ وَاْلمـــِحَنَ وَسُوْءَ اْلفِتْنَةِ وَاْلمــِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَنْ بَلَدِنَا اِنْدُونِيْسِيَّا خآصَّةً وَسَائِرِ اْلبُلْدَانِ اْلـمُسْلِمِيْنَ عآمَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ. أللهُّمَّ أرْزُقْنَا عِلْماً نَافِعاً – وَارْزُقْنَا عَمَلاً صَالِحًا مَقْبُولاً ـ وَارْزُقْنَا رِزْقًا وَاسِعاً حَلاَلًا طَيِّباً ـ وَارْزُقْنَا أَوْلَاداً صَالِحيْنَ وَصَالِحَاتْ ـرَبَّنَا آتِناَ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَاوَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ اْلخَاسِرِيْنَ. عِبَادَاللهِ ! اِنَّ اللهَ يَأْمُرُنَا بِاْلعَدْلِ وَاْلاِحْسَانِ وَإِيْتآءِ ذِى اْلقُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ اْلفَحْشآءِ وَاْلـمـُنْكَرِ وَاْلبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَاذْكُرُوااللهَ اْلعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْهُ عَلىَ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرْ


Tidak ada komentar:

Posting Komentar